Obrázek se nahrává...Zavřít

 

O nás

Projekt aktivní školaInformační memorandum o zpracování osobních údajů

Stažení:""Informační memorandum""ZDE
Kontakt na Pověřence ochrany osobních údajů ing. Zuzana Málková - tel.: 602316292.

O školce

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Kolín II, Masarykova 891
Adresa: Mateřská škola Masarykova 891, 280 02 Kolín II
IČO: 48665151
Ředitelka: Dana Malinová
Telefon: 321 725 643, odloučené pracoviště Rim. Soboty 321 678 679
Mobilní telefon: 724 726 226
E-mail: ms.masarykova@tiscali.cz, ms.odhlasky@seznam.cz
Provoz: 6,30 - 16,45 hod.
Zřizovatel: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

2. Charakteristika školy

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 byla postavena uprostřed sídliště v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

Mateřská škola má tři jednopodlažní pavilony a jednu přízemní hospodářskou budovu a od roku 2012 máme odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty.

Celková kapacita školky je 221 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.45 hodin.

Mateřská škola spolupracuje se základními školami ve své blízkosti, s ZŠU, s PPP, s DDM a ostatními mateřskými školami v Kolíně.

Naše mateřská škola se věnuje estetické a ekologické výchově, ale nezapomínáme ani na ostatní činnosti. Děti se mohou zúčastnit předplaveckého výcviku, bruslení, výuky anglického jazyka nebo se seznamovat s výukovými programy na PC a ITC.

Velmi často nás navštěvují i divadelní soubory, ale i my jezdíme do divadel, pořádáme jedno i více denní výlety a různé akce pro děti s rodiči.

3. Třídy:

Naše mateřská škola má šest tříd:
"Kytičky", "Motýlci", "Pastelky", "Berušky", "Sluníčka" a "Krtečci" a na odloučeném pracovišti jsou "Jablíčka" a "Včeličky" .

4. Zahrada:


5. Školní vzdělávací program

Koncepce školního vzdělávacího programu
Chceme nenásilně rozvíjet celou osobnost dítěte po fyzické, psychické a sociální stránce. Snažíme se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Probouzením aktivního zájmu a chutě dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat mu co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Název našeho školního vzdělávacího programu je Svět kolem nás.

Hlavním smyslem a cílem je učit děti vnímat svět kolem nás. Seznamovat je s přírodou, ročním obdobím, lidmi s jejich zvyky a tradicemi, zvířaty a péčí o ně a s technikou, která nás obklopuje.

Pro letošní školní rok je podtéma Tajemství stromů, které se prolíná celým rokem ve společně organizovaných akcích celé mateřské školy.

Celý program je rozdělen do dvanácti bloků, které obsahují okruhy vzdělávání s nabídkou činností pro děti.

6. Personál MŠ

V ulici Masarykova má mateřská škola šest tříd:
Třída "Motýlci"
třídní učitelky - Jolana Vršovská, Romana Svobodová Dis., asistent pedagoga Tereza Jarošová

Třída "Kytičky"
třídní učitelky – Hana Ledvinová, Dana Malinová, Stanislava Knotková

Třída "Pastelky"
třídní učitelky – Renata Kirchnerová, Irena Soukupová

Třída "Berušky"
třídní učitelky – Iveta Chromá, Mgr. Alena Seidlová, Ludmila Kuchařová

Třída "Sluníčka"
třídní učitelky – Jana Komedová, Václava Bártová

Třída "Krtečci"
třídní učitelky - Eva Hodanová, Světlana Francová Dis.

O úklid a pořádek se starají:
Karel Beck - školník
Magda Škorpíková - uklizečka
Renata Vašáková - uklizečka
Petra Pěnkavová - uklizečka

Stravování zajišťuje školní jídelna při mateřské škole:
Klára Vančurová – vedoucí školní jídelny
Petra Pospíšilová – vedoucí kuchařka
Monika Kadlečková – kuchařka
Dagmar Březinová - kuchařka
Marika Scharm – kuchařka a pradlena

Odloučené pracoviště Rimavské Soboty 923, Kolín II:
Třída „Jablíčka“
třídní učitelky - Iveta Matoušková, Eliška Žídková
Třída „Včeličky“
třídní učitelky – Marta Prosová Dis., Veronika Tobiášová

O úklid se starají:
Olga Teplá
Věra Pšenská