Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Akce

Projekty


Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

Šablony II. – Masarykova

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola zapojena do projektu : Šablony II. – Masarykova s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013438, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 851 952,- Kč.¨


Česká obec sokolská – Se Sokolem do života

Ve školním roce 2020/2021 je naše škola zapojena do 5. ročníku projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života", který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


Plavecký výcvik pro předškoláky

- Vodní svět Kolín

Projektové dny ve škole - Malá technická univerzita

- Určeno pro všechny děti. Děti z každé třídy se zúčastní jednoho z projektů Malé technické univerzity (Stavitel města, Malý architekt, Stavitel věží, Malý zpracovatel odpadů, Stavitel mostů)

Malá digitální univerzita

- projekt DIGI bez DIGI je určen jen předškolákům. Děti se zúčastní lekcí: Malý datový expert, Co je to internet? Malý IT expert, Seznámení s robotem, Základy programování

Bruslení

- ledová plocha Vodní svět Kolín od ledna 2021

Medvídek NIVEA

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola zapojí do Integračního vzdělávacího programu pro mateřské školy „Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu“. Projekt je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Klokanovy školky

Naše mateřská škola se účastní projektu: Centrum kolegiální podpory_Klokanovy školky ( MŠ MAŠINKA Pečky). Cílem projektu je propojení mateřských škol a společné sdílení zkušeností v souvislosti s diagnosticko – intervenční problematikou.

Prostor pro inkluzi

Naše mateřská škola je do 31.10.2022 zapojena do projektu Prostor pro inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný společností Prostor plus o.p.s.
Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu dětem v mateřské škole z odlišným mateřským jazykem.

Tvořivé dílničky s rodiči


Oslava Dne dětí

při příležitosti Dne dětí pořádáme pro děti zábavné dopoledne s programem.

Během školního roku mají děti možnost shlédnout množství divadelních představení přímo v mateřské škole. Děti mají možnost navštívit divadelní představení v Městském divadle Kolín. Využíváme bohaté nabídky výstav v Muzeu. Děti navštíví Městskou knihovnu, výstavu drobného zvířectva ve Štítarech či Výstavu o životním prostředí.

V rámci třídních vzdělávacích plánů organizují paní učitelky pro děti tzv. tématické vycházky, při kterých mají děti možnost navštívit zajímavé výstavy, muzea, historická místa Kolína apod

Divadelní představení v MŠ – školní rok 2020/2021


Říjen: 08.10.2020 – Na zahrádce je tak sladce - vzhledem k epidemickým opatřením ZRUŠENO
Čas: 9.00 hod. (pro zelený pavilon) x 10,00 hod. (pro oranžový pavilon)
Cena: 40,-/dítě

Listopad: 26.11.2020 – Tuč a Ňák - vzhledem k epidemickým opatřením ZRUŠENO (přeloženo na červen 2021)
Čas: 9.00 hod. (pro žlutý pavilon) x 10,00 hod. (pro Rimavskou Sobotu)
Cena: 50,-/dítě

Prosinec 4.12.2020 - Mikuláš

10.12.2020 – Zvířátka slaví Vánoce - vzhledem k epidemickým opatřením ZRUŠENO
Čas: 8,30 hod. (pro žlutý pavilon) 9,30 hod. (pro zelený pavilon) 10,30 hod. (pro oranžový pavilon)
Cena: 50,-/dítě

Leden: 21.01.2021 – Popletená zimní pohádka - vzhledem k epidemickým opatřením ZRUŠENO
Čas: 9.00 x 10,00 hod.
Cena: 40,-/dítě

Únor: 11.02.2021 – Statečný kovář Mikeš - vzhledem k epidemickým opatřením ZRUŠENO
Čas: 9.00 x 10,00 hod.
Cena: 6.000,- (cena bude rozpočítána podle počtu dětí)

Březen: 11.03.2021 – Vodník ženichem
Čas: 9.00 x 10,00 hod.
Cena: 6.400,- (cena bude rozpočítána podle počtu dětí)

Duben: 15.04.2021 – Na tom našem dvoře všechno krákoře
Čas: 9.00 x 10,00 hod.
Cena: 40,-/dítě

Květen: 13.05.2021 – Hurá na prázdniny
Čas: 9.00 x 10,00 hod.
Cena: 40,-/dítě

25.05.2021 – Bubnování – Rimava
Čas: 9.00 – 9.30: G+H
Cena: 55,-/dítě

27.05.2021 – Bubnování – Masarykova- ve třídě A
Čas: 9.00 – 9.30: A+B
9.35 – 10.05: C+D
10.10 – 10.50: E+F
Cena: 55,-/dítě

Zájmové aktivity:Zájmové tvořivé aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí.
Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí.učitelkou, zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Vodní svět Kolín v plaveckém bazénu.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše pani učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.


BUDOUCÍ ŠKOLÁCI – ADAPTACE NA PŘECHOD DO ZŠ

Přechod z mateřské do základní školy je významným mezníkem v životě dítěte. Ve spolupráci s kolínskými ZŠ organizujeme návštěvy předškolních dětí ve školním prostředí. Během návštěvy mají děti možnost seznámit se s atmosférou a prostředím školy a seznamují se s budoucími učiteli.