Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Kontakt

Adresa:
Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891
Masarykova 891 280 02, Kolín II.

Ředitelka školy: Mgr. Alena Seidlová
E-mail: reditelka@msmasarykova.cz
Zástupkyně ředitelky: Marta Prosová DiS.

Datová schránka: jbb6wa

Tel.: 321 725 643, 724 726 226- ul. Masarykova, 321 678 679 - ul. Rimavské Soboty

e-mail pro omlouvání dětí: hospodarka@msmasarykova.cz

DALŠÍ INFORMACE:
Příspěvková organizace: IČ 48665151
Typ: běžná MŠ s celodenním provozem
Zřizovatel: Město Kolín
Stanovená max. kapacita 221 dětí
Provozní doba: 6,15 – 16,45
Název ŠVP PV: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Podtéma: Svět dětské fantazie


GDPR
Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, je příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je město Kolín. Hlavím úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků. Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)
Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem: 1) zápis k předškolnímu vzdělávání 2) zajištění předškolního vzdělávání.

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Stažení:""Informační memorandum""ZDE


Kontaktní adresa správce:
Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891
Masarykova 891, 280 02 Kolín
IČO: 48665151
telefon: 321725643
e-mail: reditelka@msmasarykova.cz.
ID datové schránky: jbb6wa

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Zuzana Součková
Telefon: 602 316 291
e-mail: zuzana.souckova@equica.cz

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obraťte na školu písemnou formou, a to následujícím způsobem:
osobní předání písemné žádosti
elektronickou poštou na adresu: reditelka@msmasarykova.cz
datovou schránkou: jbb6wa