Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Nástěnka

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole ZDE - UKONČENO

Výsledky zápisu do mateřské školy 2020

ZDE
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno poštou. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v MŠ od 10.6. do 19.6.2019

Třídní schůzka

Pro rodiče dětí, které jsou přijaty do naší mateřské školy se uskuteční 18.6.2020 v 16 hodin ve žlutém pavilonu- informativní třídní schůzka. Kdo nebude moci na schůzku přijít, musí ale u paní hospodářky do konce června přihlásit dítě ke stravování !

Přihláška ke stravování ZDE
Informace pro rodiče k otevření MŠ ke dni 11.5.2020

POZOR ZMĚNA - Odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty bude otevřeno od 1.6.2020 (jedna třída)

Město Kolín rozhodlo o obnovení provozu kolínských mateřských škol od pondělí 11. května 2020.
Provoz mateřských škol bude od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
Upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů.
Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.
Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření bude vhodný nižší počet dětí ve skupině (třídě). Tyto skupiny se budou v prostoru školy pohybovat odděleně. Děti z různých skupin není možné spojovat. Aktivity dětí budou směřovány zejména do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností
Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí.

Omezený provoz Mateřské školy Kolín II., Masarykova 891 začíná v pondělí 11.5.2020


Provoz jednotlivých tříd v době omezeného provozu:
1. pavilon (žlutý) třída dole Motýlci, třída nahoře Kytičky
2. pavilon (zelený) třída dole Pastelky, třída nahoře Berušky
3. pavilon (oranžový) třída dole Sluníčka, třída nahoře Krtečci
Odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty bude otevřeno od 1.6.2020 (jedna třída) - Jablíčka + Včeličky

Provoz mateřské školy bude od 6,15 do 16,00 hod.
Při vstupu do mateřské školy u každého pavilonu
 měření teploty - nad 37° či při příznacích (kašel, rýma nebo vyrážka - možný projev Covid-19) nebude vstup do MŠ
umožněn
 dezinfekce rukou Anti-Covidem
 podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ZDE
 vstupování do budovy – dětských šaten : JEDNOTLIVĚ, prosíme o plánování dostatečné časové rezervy
 neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20-30sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem +
dezinfekce
V prostorách mateřské školy
 příchod do MŠ do 8,00 hodin
 děti stráví větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ – zahrada,….
 doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte)
 děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, je na individuálním zvážení rizik (na přání rodičů roušky mít děti mohou).
 při projevu nemoci bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče.
děti budou mít ve skřínce náhradní (látkovou) roušku se sáčkem na její uložení, vše podepsané
 hygienické podmínky MŠ se budou řídit Metodickým pokynem MŠMT: ZDE
 Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby neplatí.

Informace pro rodiče


PRO PŘEDŠKOLÁKY (povinné předškolní vzdělávání)- distanční výuka
Den dětí ZDE
Živá a neživá příroda ZDE
Volně žijící zvířata + zvířata v ZOO ZDE
Sluníčko ZDE
Maminka má svátek ZDE
Rodina ZDE
Čarodějnice ZDE
Den Země ZDE
Zvířátka ze dvorku ZDE
Velikonoce ZDE
Jaro ZDE
Několik nápadů pro předškoláky ZDE

- Desatero pro rodiče ZDE
- Režim dne ZDE

- Plán uzavření kolínských mateřských škol v roce 2020 ZDE


Rozpočet

Návrh rozpočtu 2020 ZDE
Návrh rozpočtu 2019 ZDE


Důležité dokumenty

Školní řád
Školní řád ZDE
Provozní řád
Provozní řád ZDE
Provozní řád venkovní hrací plochy
Řád venkovní hrací plochy ZDE
Vnitřní řád školní jídelny
Řád školní jídelny ZDE
Školní vzdělávací program - Objevujeme svět kolem nás s účinností od 1.9.2019
Školního vzdělávací program ZDE
Celý Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy, ve třídách a šatnách dětí.