Obrázek se nahrává...Zavřít

 

O nás

Projekt aktivní školaInformační memorandum o zpracování osobních údajů

Stažení:""Informační memorandum""ZDE
Kontakt na Pověřence ochrany osobních údajů ing. Zuzana Málková - tel.: 602316292.

O školce

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Kolín II, Masarykova 891
Adresa: Mateřská škola Masarykova 891, 280 02 Kolín II
IČO: 48665151
Ředitelka: Mgr. Alena Seidlová
Telefon: 321 725 643, odloučené pracoviště Rim. Soboty 321 678 679
Mobilní telefon: 724 726 226
E-mail: ms.masarykova@tiscali.cz, ms.odhlasky@seznam.cz
Provoz: 6,15 - 16,45 hod.
Zřizovatel: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

2. Charakteristika školy

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 byla postavena uprostřed sídliště v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

Mateřská škola má tři jednopodlažní pavilony a jednu přízemní hospodářskou budovu a od roku 2012 máme odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty.

Celková kapacita školky je 221 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.45 hodin.

Mateřská škola spolupracuje se základními školami ve své blízkosti, s ZŠU, s PPP, s DDM a ostatními mateřskými školami v Kolíně.

Naše mateřská škola se věnuje estetické a ekologické výchově, ale nezapomínáme ani na ostatní činnosti. Děti se mohou zúčastnit předplaveckého výcviku, bruslení, výuky anglického jazyka nebo se seznamovat s výukovými programy na PC a ITC.

Velmi často nás navštěvují i divadelní soubory, ale i my jezdíme do divadel, pořádáme jedno i více denní výlety a různé akce pro děti s rodiči.

3. Třídy:

Naše mateřská škola má šest tříd:
"Kytičky", "Motýlci", "Pastelky", "Berušky", "Sluníčka" a "Krtečci" a na odloučeném pracovišti jsou "Jablíčka" a "Včeličky" .

4. Zahrada:


5. Školní vzdělávací program

Koncepce školního vzdělávacího programu
Chceme nenásilně rozvíjet celou osobnost dítěte po fyzické, psychické a sociální stránce. Snažíme se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Probouzením aktivního zájmu a chutě dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat mu co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Název našeho školního vzdělávacího programu je Svět kolem nás.

Hlavním smyslem a cílem je učit děti vnímat svět kolem nás. Seznamovat je s přírodou, ročním obdobím, lidmi s jejich zvyky a tradicemi, zvířaty a péčí o ně a s technikou, která nás obklopuje.

Pro letošní školní rok je podtéma Radost z pohybu, které se prolíná celým rokem ve společně organizovaných akcích celé mateřské školy.

Celý program je rozdělen do dvanácti bloků, které obsahují okruhy vzdělávání s nabídkou činností pro děti.

6. Personál MŠ

V ulici Masarykova má mateřská škola šest tříd:
Třída "Motýlci"
třídní učitelky - Jolana Vršovská, Marta Prosová Dis., asistent pedagoga Tereza Jarošová

Třída "Kytičky"
třídní učitelky – Hana Ledvinová, Dana Malinová, Ludmila Svobodová

Třída "Pastelky"
třídní učitelky – Renata Kirchnerová, Irena Soukupová

Třída "Berušky"
třídní učitelky – Iveta Chromá, Mgr. Alena Seidlová, Stanislava Knotková, školní asistent Jana Pružinová

Třída "Sluníčka"
třídní učitelky – Jana Komedová, Štěpánka Benešová

Třída "Krtečci"
třídní učitelky - Eva Hodanová, Světlana Francová Dis.

O úklid a pořádek se starají:
Karel Beck - školník
Magda Škorpíková - uklizečka
Renata Vašáková - uklizečka
Petra Pěnkavová - uklizečka

Stravování zajišťuje školní jídelna při mateřské škole:
Klára Vančurová – vedoucí školní jídelny
Petra Pospíšilová – vedoucí kuchařka
Monika Kadlečková – kuchařka
Dagmar Březinová - kuchařka
Marika Scharm – kuchařka a pradlena

Odloučené pracoviště Rimavské Soboty 923, Kolín II:
Třída „Jablíčka“
třídní učitelky - Iveta Matoušková, Bc. Kateřina Jirsová
Třída „Včeličky“
třídní učitelky – Veronika Tobiášová, Klára Kuchařová

O úklid se starají:
Alena Hanušová
Věra Pšenská